Als coach geef ik je het gevoel dat je het even niet alleen hoeft te doen. Ondertussen ervaar je dat – en hoe – je het alleen kan.

de gouden komma

filosofie op coaching

Soms zou je willen dat het hele leven kan worden opgeruimd. Helaas is het vaak zoeken. Ik geloof dat het leven prettiger wordt als we werken aan wat ons werk waardevoller of zinvoller maakt. Dat betekent dat we spaarzame tijd moeten vrijmaken voor zelfonderzoek. Om te onderzoeken voor wat of wie we van betekenis willen zijn. En vervolgens: hoe komen we daar?

Om van deze fases bewust te leren of als het worstelen je even teveel wordt: dan is er daarvoor een coach. Als coach geef ik je het gevoel dat je het niet alleen hoeft te doen, terwijl je ondertussen leert hoe je het alleen kan.

wat is dat dan, waar werken we aan?

Binnen coaching onderzoek je welke doelen voor jou belangrijk zijn en hoe je meer regie kan nemen in het bereiken ervan. Het gaat naar mijn idee over het krijgen van een nieuw perspectief en handelingsmogelijkheden voor dat wat voor jou van waarde is. Niet ik, maar jij bent leidend. Ik reis in het proces met je mee – met praktische en ervaringsgerichte werkvormen, met goede en soms ook lastige vragen.


@